پیش‌بینی‌های کارشناسی مبنی بر ادامه‌دار بودن دوره رکود بازار مسکن و عدم افزایش محسوس قیمت‌ها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیز در این زمینه موثر بوده است؛به‌طور کلی در بازار مسکن چه فعالان و واسطه‌های این بازار، چه خریداران و فروشندگان و چه کارشناسان(طیف مختلف بازار مسکن) هیچ انتظاری از بابت رشد محسوس قیمت‌ها در آینده نزدیک و حتی میان‌مدت ندارند و حتی برخی معتقدند دوره فعلی رکود مسکن به دلیل فاصله حداکثری بین قدرت خرید خانوارها و سطح قیمت‌ها می‌تواند از دوره‌های رکود قبلی طولانی‌تر و سنگین‌تر باشد؛کاهش قیمت اسمی مسکن در دو ماه مرداد و شهریور و همچنین رسیدن تعداد معاملات خرید وفروش مسکن در هر ماه به کمتر از ۳ هزار فقره، احتمال تحقق این پیش‌بینی را پررنگ‌تر کرده است. به همین علت در حالی‌که جهش قیمت مسکن و کمبود فایل مناسب برای خرید در سال ۹۷ ابتدا از مناطق ۴ و۵شهر تهران به‌عنوان کانون تقاضای مصرفی مسکن آغاز شد، بازار مسکن این مناطق هم‌اکنون شرایط آرامی را تجربه می‌کند؛این شرایط آرام ناشی از افزایش تعداد فایل‌های فروش به‌رغم نبود خریدار برای این آپارتمان‌هاست.

 

07-02