22

وحیدیه، گلبرگ، استخر و برخی دیگر از محله‌‌‌های مناطق شرقی تهران را نیز می‌توان به عنوان محله‌‌‌هایی که  در آنها خانه‌‌‌هایی با قیمت میانگین شهر (حول و حوش مترمربعی 30‌میلیون تومان) یا پایین‌‌‌تر از آن یافت، معرفی کرد. بر اساس داده‌‌‌های قیمتی خام از معاملات این محله‌‌‌ها در هفته‌‌‌های اخیر، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در وحیدیه، گلبرگ و استخر به ترتیب حدود 24، 31 و 32‌میلیون تومان برآورد می‌شود.  بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی مربوط به اطلاعات معاملات مسکن در آذرماه، میانگین قیمت مسکن در منطقه چهار 35‌میلیون و در منطقه هشت 28‌میلیون تومان بوده است.دنیای اقتصاد