تقدیر دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران از اقدامات مدیرعامل بیمه رازی
به گزارش بامداد اقتصاد به نقل از دیوان اقتصاد،قابل ذکر است علی جباری به عنوان یکی از وزنه های اصلی صنعت بیمه کشور ، از بهمن ماه سال ۱۳۹۹ مدیرعاملی بیمه رازی را بر عهده گرفته است و در این مدت کوتاه بیمه رازی در میزان سرمایه ، عملکرد و ظرفیت نگهداری ، ارتقای ده پله ای در صنعت بیمه کشور داشته است و هم اکنون با حدود ۲۲۰۰ میلیارد سرمایه و س